Himpunan Mahasiswa Jurusan Aqidah Filsafat Islam

Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan